Dijous, 13 De Desembre De 2018
CARRER LA FONT, S/N, La Floresta - 25413
Telèfon: 973 14 10 94
Fax: 973 14 10 94

Associacions

ASSOCIACIÓ DE DONES L'ESPIGOL DE LA FLORESTA

L'Associació de Dones l'Espígol es crea el 29 doctubre de 2007 per tal de promoure, recolzar, organitzar i desenvolupar activitats de tipus cultural, social, esportiu i d'esbarjo adreçades no només a les nostres associades, sinó a tothom que hi vulgui participar.

Amb aquesta intenció s'organitzen xerrades, cursets i sortides culturals i es col·labora, dins de les possibilitats amb les altres entitats de la població.

La seu social és al Carrer Sant Blai, núm. 20.

La Junta Directiva està formada per set membres:  
Presidenta:   Gemma Villorbina
Secretària:   Rosa M. Solé
Tresorera:    Isabel Pacheco
Vocals:          Carme Pacheco                    
                     Noemí Sans
                     Assumpta Solé                                                                                              Dolors Verdés

Teniu a la vostra disposició el nostre correu electrònic on podreu adreçar preguntes, suggeriments o qualsevol qüestió que vulgueu plantejar: lespigolfloresta@gmail.com

Adreça: CARRER SANT BLAI, 20, 25413

Telèfon: 973 14 25 59

E-mail: lespigolfloresta@gmail.com

ASSOCIACIÓ CULTURAL FOT-LI FORT PERCUSSIÓ LA FLORESTA

L'Associació Fot-li Fort Percussió La Floresta va ser creada el 1 de desembre del 2012 com a entitat cultural.

El principal objectiu és la participació de petits i grans a la batucada del poble, així com l'acompanyament dels gegants de la Floresta a les cercaviles.

A més a més, també desenvolupem activitats d'esbarjo, culturals, socials i d'animació en general.

La Junta Directiva està formada per sis membres:

Presidenta: Marta Flotats

Secretària: Noemí Sans

Tresorer: Vicent Sans

Vocals: Josep Xavier Canals

            Jordi Giribert

            Gemma Villorbina

Ens podeu seguir a través de:                             

* Facebook : Fot-li Fort Percussió La Floresta

* Twitter :  @fotlifortperkus

Adreça: CARRER SANT BLAI, 20, 25413

Telèfon: 696 36 01 66 / 619 48 20 02 / 630 82 50 41

E-mail: fotlifort.floresta@gmail.com

LLAR DEL JUBILAT DE LA FLORESTA

Aquesta entitat va ser fundada l'any 1985 i actualment compta amb 160 associats.

La llar està regida per una Junta Directiva formada per 6 membres que són socis de l'entitat.

Els seus principals objectius són els següents:

 - Reunir a la gent gran en el temps lliure.

- Desenvolupar activitats culturals i recreatives dins de l'Associació.

Fomentar la pràctica d'activitats esportives.

Celebrar la festivitat d'homenatge a la Vellesa, Festa de Sant Blai, Setmana Cultural, Festes populars, etc.

Organitzar sortides culturals.

- Defensar els interessos de la gent gran i fomentar l'ajuda mútua.

Adreça: CARRER SANT BLAI, 20, 25413

ASSOCIACIÓ AMICS DEL CASTELL DE LA FLORESTA

L'Associació d'Amics del Castell es constitueix formalment l'any 1995, amb 24 membres fundadors. Actualmentl'Associació compta amb 130 socis.

Per a pertànyer a l'Associació no és obligatori ser del municipi de la Floresta, sinó que l'únic deure dels socis és el de protegir i estimar el patrimoni local.

Els objectius i finalitats generals d'aquesta entitat són:

Col·laborar amb el municipi en totes aquelles activitats pròpies de l'Associació. Promoure la restauració i adequació d'altres monuments històrics i culturals de la Floresta. Promoure i treballar per aquelles activitats culturals de caire general que es puguin desenvolupar al municipi, així com també la col·laboració amb altres entitats i/o grups humans que treballin amb els mateixos fins.

Iniciar els tràmits per a la recuperació, restauració, conservació, habilitació i protecció del Castell de la Floresta, sempre que es compti amb l'autorització necessària per dur a terme cada tràmit, així com divulgar la seva història i arquitectura.

Adreça: CARRER SANT BLAI, 20, 25413

ASSOCIACIÓ AMICS DELS GATS DE LA FLORESTA

L'associació es va constituir l'any 2007. La Junta Directiva està formada per 4 membres.

 L'associació es finança a través de les quotes de soci, els donatius i els apadrinaments de gats.

Els fins de l'associació són:

 -         Supervisar les colònies de gats que viuen a la Floresta (Lleida) a fi i efecte de millorar les seves condicions de vida (alimentació de qualitat, prevenció de malalties, esterilització)

-         Conscienciar als ciutadans de la Floresta i el seu entorn de la necessitat de protegir les colònies de gats i abolir pràctiques il·legals d'extermini.

-         Fomentar el respecte envers els animals en general, promoure la seva defensa i denunciar labandonament i el maltractament.
- L'associació no inclourà dins de les seves activitats la gestió de refugis d'animals.

- En queda exclòs tot ànim de lucre.

Adreça: CARRER PRAT DE LA RIBA, 1, 25413

Telèfon: 687 28 44 16

E-mail: amicsgatsfloresta@yahoo.es

Web: http://amicsgatsfloresta.110mb.com

Mapa Web